Idi na sadržaj

Klub kulture Vidosav

Organizacije > Književne

Na Vidovdan, 28.juna 2009.godine otvoren je “Klub Vidosav”, udruženje građana sa sedištem u selu Botunju pored Kragujevca. Klub Vidosav je dobrovoljna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija. Ciljevi udruženja su mnogobrojni, a među prvima ističu izdavačku delatnost u oblasti književnosti,umetnosti,obrazovanja kao i izdavanje monografija, časopisa, biltena i drugih publikacija.

Tu je i prevođenje u oblasti kniževnog, umetničkog stvaralaštva i obrazovanja, kao i organizacija manifestacija u kulturi - održavanje književnih večeri, tribina, promocija književnog stvaralaštva. Udruženje sarađuje sa svim, a posebno sa srodnim društvenim organizacijama i udruženjima građana na pitanjima od zajedničkog interesa. Klub Vidosav ostvaruje i neposrednu saradnju sa nadležnim državnim organizacijama, lokalnom samoupravom, institucijama kulture i humanitarnim organizacijama u cilju što uspešnijeg i potpunijeg ostvarivanja postavljenih ciljeva i zadataka.


Pod-Meni:


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni