Idi na sadržaj

Glavni meni:


Matična biblioteka "Ljubomir Nenadović"

Ustanove kulture

Kontakt

Tel: 014/291-120; 291-121; 291-130; 291-131
E-mail: vabibli@ptt.rs
Web: www.maticnabiblioteka-va.org.rs
Adresa: Vojvode Mišića 35, Valjevo


ISTORIJAT I ORGANIZACIJA

Biblioteka Ljubomir Nenadović je najstarija ustanova iz oblasti kulture u Valjevu. Osnovana je krajem 1868. godine kao Čitaonica valjevska i bila je treća po značaju i veličini čitaonica u tadašnjoj Srbiji. Aktivnost čitaonice prekinuta je 1878. godine zbog Srpsko-bugarskog rata i obnovljena je tek 1907. godine osnivanjem Građanske čitaonice u Valjevu. Sa izbijanjem Prvog svetskog rata prekinula je rad. Novo obnavljanje Građanske čitaonice dogodilo se tek 1932. godine. Do Drugog svetskog rata razvija živu i raznovrsnu aktivnost, te kao takva postaje prepoznatljiv deo kulture Valjeva. U to vreme, na predavanjima i književnim večerima učestvovali su naši poznati književnici: Miloš Crnjanski, Desanka Maksimović, Gustav Krklec i drugi. Posle Drugog svetskog rata Biblioteka obnavlja svoj rad.
Danas je Biblioteka matična za ceo Kolubarski okrug. Jedna od karakteristika Biblioteke je da ima mrežu od preko 40 malih biblioteka-seoskih ogranaka. Svoj rad Biblioteka ostvaruje kroz sledeća odeljenja: dečje odeljenje, pozajmno odeljenje, naučno odeljenje, odeljenje periodike, zavičajno odeljenje, službu obrade, matičnu službu. Biblioteka ima i izdavačku delatnost.


ZAPOSLENI

Zaključno sa avgustom 2009. godine u Biblioteci je ukupno petnaestoro stalno zaposlenih. Od tog broja, osmoro ima visoku stručnu spremu, dve višu, četiri srednju stručnu spremu, a jedna je sa osnovnom školom.
Broj zaposlenih žena je trinaest, dok je dvojica muškaraca.Obrazovna struktura zaposlenih


Najveći problem Biblioteke je nedovoljan i neadekvatan prostor u kome je smeštena. Njeni knjižni fondovi dostigli su brojku od 160.000 knjiga i oko 30.000 svezaka listova i časopisa. Biblioteka je u sistemu COBISS.
Biblioteka poseduje dva legata - Legat profesora Radoslava Pavlovića (antropogeografa), koji se sastoji od 800 knjiga iz oblasti antropogeografije, antropologije, istoriografije, kulturologije, leksikografije, rečnika, enciklopedistike i beletristike na srpskom i stranim jezicima; i Legat (Specijalna zbirka) Desanke Maksimović, koju čini 700 knjiga što su pesnikinji, sa posvetama, poklanjali brojni domaći i svetski pesnici, pisci, umetnici, naučnici, mislioci i državnici.

PROGRAMI I PROJEKTI

Pored svoje osnovne delatnosti, Biblioteka organizuje književne večeri i tribine na različite teme. U svom radu do sada je sarađivala na lokalnom nivou sa Kulturno-prosvetnom zajednicom, Domom omladine, Domom kulture, Arhivom, a zatim i sa bibliotekama iz drugih gradova, Zadužbinom Desanka Maksimović, Vukovom zadužbinom, Maticom srpskom, SANU, i drugim.

Broj zaposlenih u osnovnoj delatnosti

Radno mesto

Broj izvršilaca

Bibliotekar

6

Viši knjižničar

1

Knjižničar

4

Na međunarodnom nivou saradnju je ostvarila sa: Iranskim kulturnim centrom, ambasadama SAD-a, Španije, Francuske, kao i sa bibliotekama zemalja iz našeg okruženja. Biblioteka je realizovala projekte u partnerstvu sa: Valjevskom gimnazijom, Kazneno-popravnim zavodom, Udruženjem Anđeli čuvari, Udruženjem slepih, Udruženjem obolelih od multipleskleroze i cerebralne paralize, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Turističkom organizacijom Valjevo, i drugim.
U okviru izdavačke delatnosti, Biblioteka je do sada objavila: monografije Vek valjevskog štamparstva (1885-1995) i Biblioteke u valjevskom kraju, kao i dve knjige beletristike. Biblioteka objavljuje časopise Valjevska književna radionica i Novine valjevskog čitališta.
Biblioteka je organizator manifestacije Događanja u Dvorištu, koja se održava svakog leta od 1987. godine.


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni